Związek Uczelni - InnoTechKrak

Związek Uczelni - InnoTechKrak

O nas


InnoTechKrak to pierwszy formalny związek uczelni w naszym kraju, został utworzony w kwietniu 2015 r. przez Akademię Górniczo-Hutniczą, Politechnikę Krakowską oraz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. W jego ramach łatwiejsze będą działania badawczo-rozwojowe: tworzenie konsorcjów, wspólnych centrów badawczych i laboratoriów. Dzięki skoordynowaniu działań trzech uczestników porozumienia i połączeniu ich potencjałów naukowych łatwiejsze będzie również pozyskiwanie grantów badawczych. Umowa to efekt zmian w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym, wprowadzonych 1 października 2014 r. Nowe prawo ułatwia uczelniom tworzenie związków. Pozwalają one na prowadzenie wspólnych badań i inwestycji, dzielenie kadry naukowo-dydaktycznej i wprowadzanie wspólnych standardów zarządzania.

Skład Rady


Prezydium:
prof. dr hab. inż. Jan Kazior - JM Rektor PK - Przewodniczący Związku
prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka - JM Rektor AGH
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady - JM Rektor UR
Członkowie:
Prorektorzy:
prof. dr hab. inż. Andrzej Pach – Prorektor ds. Nauki AGH
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – Prorektor ds. Współpracy AGH
dr hab. Anna Siwik, prof. nadzw. – Prorektor ds. Studenckich AGH
prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny – Prorektor ds. Kształcenia AGH
dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek, prof. nadzw. – Prorektor ds. Ogólnych AGH
prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara  - Prorektor ds. nauki PK
dr hab. inż. Marek Stanuszek - Prorektor ds. studenckich PK
dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof. PK – Prorektor ds. ogólnych PK
dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK - Prorektor ds. kształcenia PK
prof. dr hab. inż. Florian Gambuś - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UR
prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski - Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni UR
dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR  - Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich UR

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy:
prof. dr hab. inż. Janusz Kowal – AGH
dr hab. Marek Rembiś – AGH
prof. dr hab. inż. Józef Gawlik – PK
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak - PK
prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig - UR
prof. dr hab. inż. Jarosław Frączek - UR
 
Pozostali nauczyciele akademiccy:
dr inż. Grzegorz Michta – AGH
dr inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik – PK
dr inż. Mateusz Malinowski – UR


Przedstawiciele studentów i doktorantów:
stud. Roland Rychlik – Przewodniczący URSS AGH
inż. Paweł Domino - Przewodniczący SS PK
stud. Katarzyna Staszewska – Przewodnicząca URSS UR
mgr inż. Marcel Wiewióra – wiceprzewodnicząca URSD AGH
mgr inż. Elżbieta Wyraz - Przewodnicząca SD PK
mgr inż. Joanna Krużel – Przewodnicząca SD UR
 
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi:
mgr inż. Zbigniew Marszałek – AGH
mgr Lidia Ponanta - PK
mgr inż. Katarzyna Połeć-Kołodziej – UR

Kontakt


Adres: ul. Warszawska 2431-155 Kraków

Tel: +48.126283137

Administracja - Politechnika Krakowska


Związek Uczelni - InnoTechKrak

Adres: Warszawska 24

31-155 Kraków

Telefon: +48.126283137

Lokalizacja


Formularz kontaktowy


 _____   ______  __  __  _____  
| __ \\  /_  _// \ \\/ // | ___|| 
| | \ ||  -| ||-  \  //  | ||__  
| |__/ ||  _| ||_  / . \\  | ||__  
|_____//  /_____// /_//\_\\ |_____|| 
 -----`  `-----`  `-` --` `-----`